Organiziranost in zelo industrializirani procesi, obrtniška pozornost do detajlov, intenzivna raziskovalna in razvojna dejavnost ter spoštovanje okolja, za podporo strankam in lažje razumevanje njihovih zahtev.

Obrtniška industrija

Industrija predstavlja pogon podjetja Saip k uporabi organizacijskih modelov in najsodobnejših tehnoloških rešitev: z mojstrstvom obrtnika podjetje vse ustvari v svojem okviru in s popolnim obvladovanjem mehanskih, električnih in elektronskih veščin skrbi za podrobnosti in nastavitve. Saip v prvi osebi odgovarja za ta postopek, ker le to za družbo zagotavlja skladnost z njenim poslanstvom in z nalogo, ki si jo je zadala.


Skrb za okolje

Skrb za okolje je za podjetje Saip tako normalno kot je normalno spoštovanje območja, na katerem živimo. Vrednota in odnos, ki ju Saip želi prenesti tudi na svoje stranke, da bodo tudi one sprejemale odgovorne odločitve. SAIP za razvoj izbira izključno okolju prijazne tehnologije, ob spoštovanju najvišjih mednarodnih referenčnih standardov in najboljših industrijskih praks. SAIP se že več let uvršča med uradne dobavitelje Združenih narodov, saj sodeluje pri številnih projektih, ki jih financirajo mednarodne organizacije, kot so UNIDO, UNDP, WORLD BANK. SAIP se ponaša zlasti s številnimi udeležbami v okviru projekta „Ozone depleting substances Phase-out“.Bližina stranki

Bližina stranki pomeni, da je zanjo zanesljiv dobavitelj in partner, delitev smotrov in ciljev, da ji ponudi pravo dodano vrednost. V SAIP je bližina strankam opazna takoj: posebna tehnična ekipa se osredotoči na študijo izvedljivosti in na možne rešitve. Stranka se poveže s sogovornikom, ki ga bo spremljal med razvojem projekta in tudi po preizkusu. Privilegiran kanal, ki bo vedno odprt: stranka v podjetju SAIP nikoli ni prepuščena sama sebi.