Celovite rešitve za proizvodnjo predizoliranih cevi in za izolacijo spojevPIPETECH je tehnologija SAIP, ki načrtuje in izdeluje sisteme za proizvodnjo predizoliranih cevi (pipe-in-pipe) in za zaščito, ojačitev in izolacijo spojev različnih segmentov, ki sestavljajo linijo (pipe joint). Njene rešitve se uporabljajo v obratih in predvsem v sektorju nafte in plina za proizvodnjo naftovodov, cevovodov in plinovodov, namenjenih za prevoz različnih materialov, tekočih ali plinastih, pri visokih in nizkih temperaturah. Uporabljajo se tudi v sektorju komercialnega in industrijskega gradbeništva.

Vodilni v sektorju z vsega sveta so izbrali SAIP za projektnega partnerja. SAIP stoji stranki ob strani in ustvari zelo prilagojen izdelek, zagotavlja osredotočeno svetovalno storitev na vseh stopnjah ter zagotavlja popolno usposabljanje za operaterje, tudi na terenu. Saipovi tehniki so namreč usposobljeni tudi za delo na off-shore platformah.
SAIP zagotavlja tehnično podporo 24 ur na dan, nadomestne dele in pomožni material.

Glede na vrsto aplikacije SAIP predlaga:

Offshore & Onshore:
Montažne trde cevi in spoji (pipe joint)

  • Discontinuous & Continuous production equipment
  • Pouring & Spray technology

Sektor za klimatizacijo:
Montažne trde cevi, spoji za kolenske cevi in na mestu (pipe joint)

  • Discontinuous & Continuous production equipment
  • Pouring & Spray technology

Industrijske cevi:
Montažne trde cevi

  • Continuous production equipment
  • Pouring technology

ZAHTEVAJ VEČ INFORMACIJ O Pipetech