Customization of machinery and plant

Све машине и постројења компаније САИП су пројектовани и изграђени на начин да задовоље специфичне потребе сваког купца. Нема готовог производа компаније САИП који је једнак другом, било да је то комплетна линија или машина за дозирање.

Знање и искуство компаније, већ 40 година на терену, флексибилност и доступно особље омогућавају вам да дизајнирате и изградите високо прилагођени производ.