Телефонски сервис је на располагању наших купаца. Радо ћемо одговорити на било које питање, сумњу или захтев за информацијама.

КОРИСНИЧКИ СЕРВИС

Тел. 0039 031 605675
Е-пошта: t.assistance@saipequipment.it
Услуга од понедељка до петка од 08.00 до 18.00
Задужено особље: 24 сата/7 дана у недељи

REMOTE ASSISTANCE

Click the button aside to download our remote assistance application. (Windows Only)

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

Тел. 0039 031 605847 - факс 0039 031 606934
E-пошта: spareparts@saipequipment.it
Услуга од понедељка до петка од 08.00 до 18.00

Напомињемо да у вашој писменој или телефонској комуникацији увек наведете серијски број ваше машине или постројења. Хвала.