Kompletne rozwiązania do produkcji rur preizolowanych oraz do izolacji połączeńPIPETECH jest technologią SAIP, która projektuje i wykonuje urządzenia do produkcji rur preizolowanych (pipe-in-pipe) i do ochrony, wzmacniania, izolacji oraz połączeń różnych segmentów tworzących linię (pipe joint). Rozwiązania firmy stosowane są w urządzeniach przemysłowych, zwłaszcza w branży naftowo-gazowej do rurociągów naftowych, przewodów rurowych i gazociągów przeznaczonych do transportowania różnych materiałów ciekłych lub gazowych o wysokiej i niskiej temperaturze. Znajdują one również zastosowanie w budownictwie handlowym i przemysłowym.

Międzynarodowi liderzy branży wybrali SAIP jako partnera projektu. SAIP wspiera klienta i tworzy wysoko zindywidualizowany produkt, świadczy usługi doradcze na wszystkich etapach i zapewnia pełne szkolenie dla operatorów, także w terenie. Technicy Saip są również autoryzowani do pracy na platformach morskich (Offshore).
SAIP zapewnia wsparcie techniczne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, części zamienne i materiały pomocnicze.

W zależności od rodzaju zastosowania, SAIP proponuje:

Morskie i Lądowe:
Prefabrykowane, sztywne rury i złącza do rur w terenie (pipe joint)

  • Discontinuous & Continuous production equipment
  • Pouring & Spray technology

Branża klimatyzacyjna:
Prefabrykowane, sztywne rury, złącza do rur kolankowych i w terenie (pipe joint)

  • Discontinuous & Continuous production equipment
  • Pouring & Spray technology

Rury przemysłowe:
Prefabrykowane giętkie przewody rurowe

  • Continuous production equipment
  • Pouring technology

POPROŚ O DODATKOWE INFORMACJE ODNOŚNIE DO Pipetech