Organizacja i wysoko uprzemysłowione procesy, rzemieślnicze podejście z dbałością o szczegóły, intensywna działalność badawcza i rozwojowa oraz poszanowanie środowiska, to wszystko w jednym celu: być blisko klienta i skuteczniej interpretować jego oczekiwania.

Przemysł Rzemieślniczy

Przemysł to silnik napędzający firmę Saip do korzystania z awangardowych modeli organizacyjnych i rozwiązań technologicznych; z mistrzostwem rzemieślnika firma wykonuje wszystko w obrębie własnej organizacji mając pełną kontrolę nad rozwiązaniami mechanicznymi, elektrycznymi i elektronicznymi, zwracając uwagę na szczegóły i prace wykończeniowe. Saip jest osobiście odpowiedzialna za ten proces mając świadomość, że jedynie to gwarantuje firmie spójność z jej misją i zadaniami których się podjęła.


Dbałość o Środowisko

Dbałość o środowisko w firmie Saip jest naturalne, tak samo naturalne jak poszanowanie terytorium, na którym żyjemy. Wartości i nastawienie, które Saip pragnie przekazywać także swoim klientom, aby również oni podejmowali odpowiedzialne decyzje. AIP stawia na rozwój wyłącznie technologii przyjaznych dla środowiska, przyjmując jako parametry najwyższe międzynarodowe standardy i najlepsze praktyki przemysłowe. SAIP od lat zaliczana jest do oficjalnych dostawców Organizacji Narodów Zjednoczonych, uczestnicząc z powodzeniem w licznych projektach finansowanych przez organizacje międzynarodowe, takie jak UNIDO, UNDP, WORLD BANK. SAIP szczyci się głównie wielokrotnym udziałem w obszarze projektu “Ozone depleting substances Phase-out” (Substancje zubożające warstwę ozonową).Bliski kontakt z klientem

Bliski kontakt z Klientem oznacza bycie dla niego niezawodnym Dostawcą i Partnerem, dzielenie się celami, aby zaoferować mu rzeczywistą wartość dodaną. W firmie SAIP bliski kontakt z klientem jest natychmiast widoczny - wyspecjalizowany zespół techniczny skupia się na badaniu wykonalności i możliwych rozwiązaniach. Klient jest w kontakcie z rozmówcą, który będzie mu towarzyszył podczas opracowywania projektu, a także po odbiorze technicznym. Uprzywilejowany kontakt, który pozostanie zawsze aktywny - klient w SAIP nigdy nie jest sam.