Usluga telefonske podrške je na raspolaganju našim kupcima. Bit će nam drago odgovoriti na sva pitanja, nedoumice ili zahtjev za informacijama.

SLUŽBA ZA KORISNIKE

Tel. 0039 031 605675
Email: t.assistance@saipequipment.it
Usluga od ponedjeljka do petka od 08.00 do 18.00
Zaduženo osoblje: 24 sata/7 dana

REMOTE ASSISTANCE

Click the button aside to download our remote assistance application. (Windows Only)

ZAMJENSKI DIJELOVI

Tel. 0039 031 605847 - Faks 0039 031 606934
Email: spareparts@saipequipment.it
Usluga od ponedjeljka do petka od 08.00 do 18.00

P.S: Molimo vas da navedete u svakoj pisanoj komunikaciji ili telefonskom pozivu, serijski broj vašeg stroja ili postrojenja. Hvala.