Saip S.u.r.l. Politika kvalitete

Glavna Uprava tvrtke Saip je svjesna važnosti potrebe za kontinuiranim poboljšanjem, radi korporativnog poboljšanja kvalitete svog proizvoda i usluge koja se pruža Kupcima.

U tu svrhu, odlučila je slijediti načela standarda UNI EN ISO 9001:2015 i provesti ih kroz Politiku kvalitete i ovaj Priručnik za upravljanje kvalitetom, kao instrument upravljanja svojom organizacijom.

Na temelju ovog uvjerenja Glavna uprava definira politiku kvalitete i aktivno radi na razvoju programa poboljšanja, definiranju ciljeva i dodjeljivanju potrebnih ljudskih i materijalnih resursa.

U nastavku se navode definirani ciljevi i metode.

 • Održavati i poboljšati primjenu vlastitog "Sustava upravljanja kvalitetom" u skladu sa standardom UNI EN ISO 9001:2015
 • Planirati vlastiti sustav upravljanja kvalitetom s obzirom na najvažnije vanjske i unutarnje čimbenike kao i one kritične za vlastite potrebe, uz potrebe i očekivanja zainteresiranih strana. Analizirati i utvrditi rizike i mogućnosti koje bi trebalo riješiti kako bi:
  1. se osiguralo da sustav upravljanja kvalitetom može postići željene ciljeve
  2. se spriječili ili u najvećoj mjeri ograničili, negativni efekti
  3. se povećali željeni učinci
  4. se postiglo poboljšanje
 • Poboljšati vlastitu organizaciju za isporuku proizvoda i usluga koja zadovoljava zahtjeve kupaca u smislu kvalitete, cijene i točnosti:
  1. identificirati što preciznije zemljopisno podrijetlo, ono sektorsko, zahtjeva koji dospijevaju s Interneta kako bi djelatnost tvrtke Saip bila što učinkovitija/li>
  2. koristiti kvalificirano i kompetentno vanjsko osoblje kako bi se osigurala potpuna usklađenost strojeva i opreme s glavnim smjernicama Europske unije, također u svrhu povećanja stručnosti osoblja tvrtke Saip
 • Poboljšati komunikaciju s vlastitim kupcima kao bi ona bila:
  1. jasna, jednostavna i iscrpna, formulirana korištenjem izraza koje su razumljivi od strane sugovornika
  2. takva da se konfigurira u nedostižnu ili neprikladnu praksu
  3. dovoljno detaljna i analitička na način da ne zanemari važne elemente za odluku klijenta
 • Poboljšati kvalitetu usluge koju nudi aktivno surađujući s korisnicima prilikom odabira proizvoda kako bi zadovoljili njihove potrebe kroz:
  1. ulaganja posvećena kontinuiranom ažuriranju tehničke i komercijalne dokumentacije
  2. pravovremenim razmatranjem svih izvješća klijenata i aktiviranjem funkcija preko upravljanja neusklađenosti
 • Pravovremeno ažurirati sve dokumente vezane uz sigurnost na radu koje predviđa Zakonska Uredba DL81/2008. Stoga, kroz obuku i informiranje, sprovoditi odgovarajuću pripremu i izobrazbu osoblja u skladu s važećim propisima o zdravlju i sigurnosti. Podijeliti s klijentima i gostima u tvrtki, kroz ciljanu i informiranu komunikaciju, kriterije koje tvrtka Saip primjenjuje radi zaštite na radu
 • Osigurati sukladnost svojih proizvoda i usluga u odnosu na nacionale i međunarodne tehničke standarde i direktive EU, kroz procese komercijalne procjene i one dizajna. Sve to u cilju zaštite okoliša, sigurnosti svojih zaposlenika i kupaca
 • Konsolidirati partnerstvo sa svojim dobavljačima i kooperantima:
  1. stalnim praćenjem njihove izvedbe kako bi bili pouzdani, pravovremeni u isporukama i konkurentni u troškovima
  2. pružajući im detaljne upute kako bi se osigurala sukladnost kupljene robe i usluga, istodobno sprečavajući potencijalnu nesukladnost
  3. provjeravajući da djeluju u skladu s pravilima zaštite svojih zaposlenika u pogledu ravnopravnost spolova i zaštite dječjeg rada
  Sustavno upravljati nesukladnosti, uključujući i pritužbe i izvješća od strane kupaca, poduzimajući radnje za njihovu kontrolu i ispravak Provođenjem korektivnih mjera identificiranih analizom nesukladnosti
  Provođenjem programa preventivnog održavanja infrastruktura, strojeva, opreme i IT infrastrukture kako bi se spriječili bilo kakvi potencijalni nedostaci

   Romanò d’Inverigo, 28.ožujka 2017

   Uprava: Walter Pozzi